Datu pratība — kas tā ir un kāpēc tā ir svarīga?

Datu pratība — kas tā ir un kāpēc tā ir svarīga?

  • 22. oktobris, 2022. gads
  • 0 comments
Mācību iespējas

Šo masveida atvērto tiešsaistes kursu (MOOC) ir veidojušas vairākas 4EU+ alianses vadošās universitātes: Kopenhāgenas Universitāte, Varšavas Universitāte, Milānas Universitāte, Sorbonnas Universitāte, un Kārļa universitāte Prāgā. Tā mērķis ir palīdzēt apgūt datu pratības pamatprincipus un praktisko pielietojumu. Kurss tiek finansēts Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” ietvaros.

Paredzamais kursa apguves laiks ir 15 stundas. Tas ir piemērots ikvienam bez priekšzināšanām, kurš interesējas par datu pratības jautājumiem. Piemēram par datiem, ko mēs izveidojam, glabājam vai kopīgojam cits ar citu, un kā tie ietekmē mūsu ikdienas dzīvi.

Temati un mērķi 

MOOC aplūkotie temati aptver ne tikai datu radītās iespējas, bet arī galvenos izaicinājumus 3 perspektīvās (moduļos): dati personiskajā dzīvē, dati sabiedrībā un dati zināšanu radīšanā.

  • Jūsu dzīve kā dati. Šajā modulī iespējams uzzināt par Google un citiem interneta pakalpojumiem, sociālo mediju platformām un datubāzēm. Tāpat arī par datiem, kas šiem tiešsaistes pakalpojumu sniedzējiem ir par mūsu ieradumiem un uzvedību interneta vidē. Modulī aplūkoti tādi temati kā lietotāju izsekošana vai informācijas vākšana un tiesiskais regulējums, kas pastāv personas datu aizsardzībai.
  • Tiešsaistē iegūtie dati, patiesība un demokrātija. Šajā modulī ir izklāstīti mehānismi un rīki, kas ļauj uz datiem balstītām tehnoloģijām radīt pievienoto vērtību mūsu dzīvē. Iespējams uzzināt, kā datus var izmantot ļaunprātīgiem mērķiem, piemēram, naida kurināšanai. Un galvenajiem veidiem, kā sevi un citus iespējams no tā pasargāt.
  • Uz datiem balstīta zināšanu radīšana. Šajā modulī aplūkota lielo datu attīstība un jaunas skaitļošanas metodes attiecībā uz to, kā tiek radītas zināšanas. Te ietilpst mākslīgā intelekta pētniecība, mašīnmācīšanās un izglītība u.c.

Šis mācību kurss ir iespēja iemācīties identificēt, izprast un interpretēt digitālo tehnoloģiju lomu ikdienas dzīvē.

Zināšanu novērtēšanas metode:
Tiešsaistē
Akreditācijas veids:
Mācību aktivitāte
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Mākslīgais intelekts
Lielie dati
Mākoņdatošana
Digitālās prasmes
Mācību apjoms un intensitāte:
Nepilna laika “viegls”
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Mācību aktivitāte:
E-mācību kurss
Pašmācības kurss:
Mērķa auditorija:
Digitālās prasmes visiem
Valoda:
Angļu
Mācību ilgums:
Līdz 4 nedēļām
Mācību iespēju veids:
MOOC
Mērķa grupa:
Sabiedrība kopumā
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva
Kurss ir bezmaksas:
Sertifikācija ir bezmaksas:
Mācību programmu veids:
Viena konkrēta programma