Digitālā revolūcija

Digitālā revolūcija

  • 31. janvāris, 2022. gads
  • 0 comments
Mācību iespējas

Digital SkillUp kurss DIGITĀLĀ REVOLŪCIJA

Digitālā revolūcija ir kurss, kas izstrādāts iniciatīvas “Digital SkillUp” ietvaros. Šo kursu ir izveidojusi ekspertu grupa, kura specializējas izglītībā un jaunajās tehnoloģijās. Tas paredzēts visiem iedzīvotājiem: jauniešiem un studentiem, vecāka gadagājuma cilvēkiem un darba meklētājiem un visiem, kas interesējas par digitālo prasmju pilnveidi un pārkvalifikāciju. Viens no kursa mērķiem ir atbalstīt darba ņēmējus visās ražošanas nozarēs, īpašu uzmanību pievēršot darbaspēka kvalifikācijas paaugstināšanai mazos un vidējos uzņēmumos (MVU).

Kursa struktūra

Kurss ir sadalīts sešās nodaļās, kuru saturs ir veidots viegli saprotamā veidā un pielāgotas interesentiem ar noslogotu ikdienas grafiku. Tas ir izmantojams arī mobilajās ierīcēs, piedāvājot izglītojamajiem papildu elastību, lai viņi varētu apgūt kursa materiālus visērtākajā vietā un laikā. Katra nodaļa ir iedalīta vēl sīkāk:

  1. nodaļa: Digitālā revolūcija

1.nodaļā ir sniegts ievada pārskats par digitālo revolūciju (pazīstama arī kā trešā industriālā revolūcijas). No mehāniskās un analogās elektroniskās tehnoloģijas pārejas vēstures uz digitālo tehnoloģiju kā informācijas uzglabāšanas, pārsūtīšanas un pārvaldības līdzekli, līdz digitālajai transformācijai dažādās nozarēs. Nodaļā ir pētīts, kāpēc digitālo revolūciju dēvē par revolūciju un izglītojamie tiek iepazīstināti ar laiku, kas iezīmē informācijas laikmeta sākumu. Tāpat arī ar konkrētiem notikumiem, kuru rezultātā digitālās tehnoloģijas ir ieviestas arvien vairāk un globālā mērogā. Turklāt izglītojamajiem būs arī iespēja pārdomāt digitālās revolūcijas ietekmi uz sabiedrību un ekonomiku.

      2. nodaļa: Skaitļošanas revolūcija

2.nodaļas pamatā ir 1. nodaļas pārskats par ekonomikas un sabiedrības digitālo pārveidi un digitalizāciju, lai izglītojamie varētu iepazīties ar skaitļošanas revolūcijas vēsturi. Trīs apakšnodaļās ir sniegts pārskats par datoriem: būtiskākajām komponentēm (pamata un modernās aparatūras elementi), pamatstruktūru un darbību, kā arī par viedo vai elektronisko ierīču attīstību, kas daļēji autonomi var savienoties un mijiedarboties gan ar lietotājiem, gan citām viedierīcēm.

      3. nodaļa: Programmatūras un lietojumprogrammu revolūcija

3.nodaļā ir izskaidrots, kā tiek radīta programmatūra un cik dažādas tās ir. Kādu programmatūru iedzīvotāji visbiežāk izmanto, lai atvieglotu un paātrinātu veicamos uzdevumus. Tēmas, uz kurām attiecas šīs nodaļas trīs apakšnodaļas, ir šādas: programmatūras izcelsme un vēsture, dažādi programmēšanas valodu veidi un esošie programmatūras izstrādes veidi. Visbeidzot, šīs nodaļas mērķis ir veicināt labāku izpratni par to, kā mēs izmantojam programmatūru savās ierīcēs.

      4.nodaļa: Interneta un savienojamības revolūcija

Pamatojoties uz zināšanām par programmatūru un aparatūru un to savstarpējo atkarību, šajā nodaļā ir aplūkoti dažādie veidi, kādos ierīces komunicē, un padziļināti aprakstīti konkrēti elementi, kas padara ierīču savienojumu iespējamu. Apakšnodaļās tiek aplūkoti galvenie datora savienojamības aspekti, kas ļauj piekļūt informācijai no jebkuras vietas pasaulē, kamēr vien ir pieejams tīkla savienojums.

  1. nodaļa: Mākoņdatošanas revolūcija

Kas ir mākoņpakalpojums un kā mēs glabājam datus? Ko tas nozīmē, ja informācija tiek glabāta serveros, kas pieejami internetā, nevis personīgajā darba datorā? Kādi ir mākoņdatošanas (angļu: cloud computing) galvenie ieguvumi gan no individuālā, gan uzņēmējdarbības viedokļa? 5. nodaļā tiek atbildēts uz šiem jautājumiem un sniegts pārskats par to, kas padara mākoņdatošanu iespējamu.

  1. nodaļa: Lielie dati un ne tikai

Lielie dati (angļu: big data) attiecas uz datu apjomu, kas pārsniedz tradicionālo datubāzu un sistēmu apstrādes jaudu. Strauji attīstoties tehnoloģijām, ir aizvien vairāk ierīču, kas pieslēgtas internetam, tā rezultātā palielinās arī radīto datu apjoms. 6. nodaļā tiek sniegts ieskats par lielajiem datiem, to attīstību un lietojumiem, veidojot pamatu turpmākām mācībām jauno tehnoloģiju jomā.

Digitālā revolūcija tiek piedāvāta 10 valodās: angļu, vācu, franču, grieķu, spāņu, itāļu, rumāņu, poļu, horvātu un nīderlandiešu. Tas ir iniciatīvas “Digital SkillUp” piedāvātais kurss un tās ietvaros ir izstrādāti vēl divi citi kursi ar padziļinātu saturu par konkrētām jaunajām tehnoloģijām, piemēram, lietu internets (angļu: Internet of Things, IoT), robotika un automatizācija, kā arī kiberdrošība.

Kurss DIGITĀLĀ REVOLŪCIJA angļu valodā ir pieejams ŠEIT.

Informācija tiešsaistē:
Zināšanu novērtēšanas metode:
Tiešsaistē
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Lielie dati
Mākoņdatošana
Telekomunikācijas
WiFi
Programmatūra
Mobilās lietotnes izstrāde
Tīmekļa attīstība
Mācību apjoms un intensitāte:
Nepilna laika “viegls”
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Mācību aktivitāte:
E-mācību kurss
Pašmācības kurss:
Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās prasmes visiem
Valoda:
Horvātu
Holandiešu
Angļu
Franču
Vācu
Grieķu
Itāļu
Poļu
Rumāņu
Spāņu
Mācību ilgums:
Līdz 4 nedēļām
Mācību iespēju veids:
Kurss
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva
Kurss ir bezmaksas:
Sertifikācija ir bezmaksas:
Mācību programmu veids:
Viena konkrēta programma
Akreditācijas veids:
Mācību aktivitāte
Mērķa grupa:
Studenti
Jaunieši, skolēni
IKT speciālisti un profesionāļi
Skolotāji; pasniedzēji
Dažādās nozarēs strādājošie
Bezdarbnieki un darba meklētāji