Digitālās prasmes bezdarba riskam pakļautajām personām

Digitālās prasmes bezdarba riskam pakļautajām personām

  • 22. marts, 2023. gads
  • 0 comments
Mācību iespējas

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) organizē bezdarba riskam pakļauto personu apmācību (mūžizglītība) ar kuponu metodi. Apmācības mērķis ir veicināt bezdarba riskam pakļauto personu nepārtrauktu zināšanu un prasmju pilnveidošanu, paaugstinot to konkurētspēju darba tirgū. Pēc datorzinību programmas veiksmīgas apgūšanas, dalībnieks saņems  iegūto zināšanu apliecinošo dokumentu un nodrošinatu iespēju kārtot eksāmenu Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijā ECDL sertifikāta iegūšanai, ja tas paredzēts izglītības programmā.

Pasākuma mērķa grupas:

  • Nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kurš sasniedzis 50 gadu vecumu.
  • Nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram ir darba tirgus prasībām nepietiekama izglītība vai prasmes.
  • Nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram noteikta invaliditāte, vai prognozējama invaliditāte.

Bezdarba riskam pakļautām personām, pirms reģistrācijas datorzinību apmācībai, ir iespēja noteikt savu datorprasmju līmeni (DigComp), izmantojot MyDigiSkills testu.  Pēc atbilstības mērķgrupai pārbaudes, personai tiek piešķirts apmācību kupons.

Persona līdz kuponā noteiktajam datumam:

  • Piesakās dalībai CV un vakanču portālā reģistrētajā mācību grupā.
  • Izvēlas izglītības iestādi no NVA izglītības piedāvājumu saraksta.

Personai var būt reģistrēts ne vairāk kā viens pieteikums izglītības programmas apguvei.

Personu iesaista izglītības programmu apguvē, ja tā pirms pirmreizējas iesaistes izglītības programmas apguvē nav iepriekš pabeigusi NVA īstenoto neformālo izglītību, augstākās izglītības iestādes studiju moduļa vai studiju kursa programmu apguvi vai ir to ieguvusi pirms 12 mēnešiem vai agrāk.

Persona apmācības ietvaros var tikt iesaistīta neformālās izglītības apguvē kopā ne vairāk kā sešas reizes divu gadu periodā.

Persona  atkārtoti netiek iesaistīta vienā un tajā pašā izglītības programmā, izņemot gadījumu, ja iepriekš uzsāktā izglītības programmas apguve ir pārtraukta.

Sīkāka informācija par apmācībām pieejama šeit.

Pieteikties iespējams, aipildot tiešsaistes pieteikumu formu šeit.

#NVA #MyDigiSkills #Digitalskills

Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Mērķa grupa:
Dažādās nozarēs strādājošie
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Valoda:
Latviešu
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva
Mācību iespēju veids:
Kurss
Mācību aktivitāte:
Izglītības programma
Zināšanu novērtēšanas metode:
Klātienē
Tiešsaistē
Mācību ilgums:
Līdz 3 mēnešiem
Kurss ir bezmaksas:
Sertifikācija ir bezmaksas:
Mācību programmu veids:
Viena konkrēta programma
Mācību apjoms un intensitāte:
Nepilna laika “viegls”
Akreditācijas veids:
Vispārīgs
Pašmācības kurss: