Digitālās transformācijas ietekme

Digitālās transformācijas ietekme

  • 23. oktobris, 2022. gads
  • 0 comments
Mācību iespējas

“Digitālās transformācijas ietekme” ir EIT Digital masveida atvērtais tiešsaistes kurss (MOOC), kurā aplūkota tehnoloģiju straujā attīstība un tās ietekme uz globālo ekonomiku un cilvēku ikdienas dzīvi.

Kurss ir paredzēts ikvienam, kas vēlas uzzināt vairāk par digitālo revolūciju. Aplūkotas arī tēmas par to, kādus izaicinājumus ir radījušas jaunās tehnoloģijas uzņēmējdarbības procesos dažādās rūpniecības nozarēs. EIT Digital MOOC ir sadalīts 4 moduļos un paredzamais apguves laiks ir 7 stundas.

Sīkāka informācija par kursu

Kursā tiek aplūkotas arī citas tēmas, kas saistītas ar digitālo transformāciju, piemēram, labāka savienojamība vai pakalpojumu un produktu digitalizācija. Ikviens, kurš apgūs šo kursu uzzinās, kā digitālā transformācija aizsākusies, attīstījusies un kādas ir nākotnes perspektīvas.

Mācīšanās rezultāti

Dalībnieki pēc kursa sekmīgas pabeigšanas būs guvuši padziļinātu izpratni, kas ir digitālā transformācija un kā ir attīstījusies pakalpojumu un produktu digitalizācija dažādās rūpniecības un ekonomikas nozarēs. Jau mācību procesā ir būtiski domāt par to, cik nozīmīgi ir spēt definēt digitālās transformācijas virzītājspēkus un izskaidrot būtiskākos izaicinājumus.

Tehnoloģiju straujas attīstības un izmaiņu dēļ komersantiem ir nepieciešamas intensīvas investīcijas darba spēkā. Nepieciešams veicināt kvalifikācijas paaugstināšanu, veicinot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un produktivitātes paaugstināšanu, tādējādi reaģējot uz tirgus pieprasījumu pēc starpdisciplināriem speciālistiem.

 

Zināšanu novērtēšanas metode:
Tiešsaistē
Akreditācijas veids:
Mācību aktivitāte
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Mākslīgais intelekts
Mācību apjoms un intensitāte:
Nepilna laika “viegls”
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Mācību aktivitāte:
E-mācību kurss
Pašmācības kurss:
Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Valoda:
Angļu
Mācību ilgums:
Līdz 4 nedēļām
Mācību iespēju veids:
MOOC
Mērķa grupa:
Uzņēmēji
Dažādās nozarēs strādājošie
Sabiedrība kopumā
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva
Kurss ir bezmaksas:
Sertifikācija ir bezmaksas:
Mācību programmu veids:
Viena konkrēta programma