Digitalizācijas treniņš uzņēmumiem “KICKSTART”

Digitalizācijas treniņš uzņēmumiem “KICKSTART”

  • 30. marts, 2023. gads
  • 0 comments
Mācību iespējas

Projekta “Development of AI – ICT for Manufacturing EDIH in Latvia” ietvaros tiek īstenots Digitalizācijas treniņš KICKSTART, kura mērķis ir palīdzēt uzņēmumiem izprast, kas nepieciešams digitalizācijas projektu realizēšanai. Projekta mērķis ir veicināt uzņēmumu un publiskā sektora digitālu transformāciju, kā arī uzlabot iedzīvotāju digitālās prasmes, fokusējoties uz atbalstu uzņēmumu esošo procesu pilnveidei, mārketinga un inovatīvu digitalizācijas risinājumu ieviešanai un attīstībai.

Kickstart digitalizācijas treniņš ir praktiskas apmācības, kas palīdz uzņēmumiem izprast, kas ir digitalizācija un kā tās iespējas izmantot biznesa attīstībai. Tā laikā dalībnieki definē savus biznesa izaicinājumus un meklē idejas, kā tos risināt, kā arī gatavo nepieciešamo informāciju, lai saņemtu valsts finansējuma atbalstu šo ideju realizēšanai.

Šo mācību nodarbībās dalībnieki vērtēs savus biznesa procesus, definēs biznesa izaicinājumus un meklēs idejas, kā šos izaicinājumus risināt, kā arī iedvesmosies no citu uzņēmumu pieredzes stāstiem. Tas ļaus uzņēmumiem analizēt savu šodienu un veidot vīziju, kā kļūt efektīvākam un konkurētspējīgākam nākotnē. Šo mācību laikā uzņēmumi arī mācīsies sagatavot visu nepieciešamo informāciju lai saņemtu finansējuma atbalstu savām digitalizācijas idejām grantu formā, kā arī ar daļēju līdzfinansējumu programās līdz pat milionu projektiem.

Kickstart mazajiem/mikro komersantiem:

  • Treniņš notiek četras dienas klātienē ar aptuveni vienas nedēļas pārtraukumiem, kuru laikā jāpaveic noteikti patstāvīgie darbi uzņēmumā.
  • 28 akadēmiskās stundas (40min.) klātiene un 12 stundas patstāvīgi.

Kickstart vidējiem/lieliem uzņēmumiem:

  • Treniņš notiek trīs dienas klātienē ar aptuveni vienas nedēļas pārtraukumiem, kuru laikā jāpaveic noteikti patstāvīgie darbi uzņēmumā.
  • 21 akadēmiskā stunda (40min.) klātiene un 8 stundas patstāvīgi

Treniņš notiek klātienē dažādās Latvijas pilsētās, un tam var pieteikties gan mikro un mazie uzņēmumi, gan vidējie un lielie uzņēmumi. Vairāk informācijas par Digitalizācijas treniņu www.kickstart.lv.

Reģistrācija dalībai pasākumā pieejama šeit.

#kickstart #digitalskills #DIH #EDIC

Mērķa auditorija:
Digitālās prasmes IKT profesionāļiem un digitālajiem ekspertiem.
Darbaspēka digitālās prasmes.
Mērķa grupa:
Uzņēmēji
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Augsts
Vidējs
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Valoda:
Latviešu
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva
Mācību iespēju veids:
Kurss
Mācību aktivitāte:
Darbseminārs, seminārs vai konference
Zināšanu novērtēšanas metode:
Klātienē
Mācību ilgums:
Līdz 4 nedēļām
Kurss ir bezmaksas:
Sertifikācija ir bezmaksas:
Mācību programmu veids:
Viena konkrēta programma
Mācību sākuma datums:
2021
Mācību apjoms un intensitāte:
Nepilna laika “viegls”
Akreditācijas veids:
Mācību aktivitāte
Pašmācības kurss: