Iespēja pieteikties PeopleCert Scrum Master I apmācībās

Iespēja pieteikties PeopleCert Scrum Master I apmācībās

 • 22. jūnijs, 2023. gads
 • 0 comments
Mācību iespējas

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) izsludina pieteikumu atlasi komersantu dalībai PeopleCert Scrum Master I apmācībās, kuras nodrošinās PeopleCert akreditēta mācību iestāde SIA “Penge” un PeopleCert akreditēta lektore.

Scrum ir Agile ietvars, kas palīdz komandām strādāt kopā, lai izstrādātu, piegādātu un pārvaldītu sarežģītus produktus. Tas palielina komandas produktivitāti, mudinot komandas spēlētājus mācīties no pieredzes, pašorganizēties un nepārtraukti uzlabot rezultātus!

Apmācību saturu un norises gaita

 • Apmācību kursa kopējais apjoms:  16 astronomiskās stundas.
 • Apmācību norise: attālināti tiešsaistes platformā angļu valodā.
 • Sertifikācija: pēc apmācībām dalībnieki saņems vaučeri eksāmena kārtošanai tiešsaistes vidē, kā arī apmācību dalībniekiem  tiks dota iespēju kārtot eksāmenu atkārtoti, ja eksāmens netiek nokārtots ar pirmo reizi.

Apmācību rezultātā, veiksmīgi nokārtojot eksāmenu, apmācību dalībnieki iegūs starptautiski atzītu sertifikātu!

Vēršam uzmanību, ka eksāmena nokārtošana ir obligāts nosacījums, pretējā gadījumā komersantam ir pienākums veikt mācību maksas atmaksu LIAA pilnā apmērā.

Apmācību norise: 22.08.-25.08.2023.

Pieteikšanās atvērta no 21. jūnija līdz 5. jūlijam.

Pieteikumu atlases ietvaros tiek plānots komplektēt 1 grupu, grupas lielums – līdz 20 dalībniekiem. Maksimālais darbinieku skaits, ko var pieteikt apmācībām viens komersants – 3 darbinieki.

Lai pretendētu uz atbalstu komersantam jāatbilst sekojošiem būtiskākajiem kritērijiem:

 • komersants ir reģistrēts Latvijas Republikas komercreģistrā;
 • komersants izstrādā produktus, tehnoloģijas vai sniedz pakalpojumus kādā no viedās specializācijas stratēģijā noteiktajām specializācijas jomām vai nozares identificētā jaunā konkurētspējas nišā:
  • zināšanu ietilpīga bio-ekonomika;
  • biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas;
  • viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas;
  • viedā enerģētika;
  • informācijas un komunikāciju tehnoloģijas.
 • apmācības ir nepieciešamas produktu, procesu, mārketinga vai organizācijas inovāciju ieviešanai komersantā.

Tāpat komersantu pieteikumi tiks vērtēti un ranžēti pēc sekojošiem punktu kritērijiem:

 • raksturota pētniecības un attīstības komponente savā uzņēmējdarbībā;
 • pamatota apmācību ietekme uz produktivitāti, eksportspēju un augstas pievienotas vērtības produktu vai pakalpojumu radīšanu;
 • Pamatota pretendenta motivācija piedalīties apmācību projektā (kopējie ieguvumi atbalsta saņemšanas gadījumā tā: 1) darbībā vai atsevišķā darbības nišā; 2) reģionā vai nozarē; 3) mērķa tirgos).

Komersantiem apmācību ietvaros tiek attiecinātas šādas izmaksas:

 • ārpakalpojumā iepirkto apmācību maksa, kuras pasākuma ietvaros organizē LIAA*;
 • nodarbināto atalgojuma izmaksas apmācību norises laikā, tai skaitā nodokļu maksājumi.

*Slēdzot līgumu ar komersantu, tiek paredzēts komersanta līdzmaksājums atbilstoši LIAA iepirkto apmācību izmaksām vienai personai un komersantam pieejamai finansējuma intensitātei.

Apmācību izmaksas vienai personai 750,00 euro bez PVN*

*Apmācību maksā iekļautas ar apmācībām saistīto konsultāciju pakalpojumu un mentoringa izmaksas, kā arī to apmācībām nepieciešamo drukāto vai audiovizuālo mācību materiālu izmaksas, kuri pēc apmācību beigām paliek nodarbināto īpašumā.

Sīkāka informācija par mācībām, pieteikšanos un atlases kritērijiem pieejama šeit.

#Scrum #Agile #digitalslills #LIAA

Informācija tiešsaistē:
Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Mērķa grupa:
Uzņēmēji
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Vidējs
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Valoda:
Angļu
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva
Mācību iespēju veids:
Kurss
Mācību aktivitāte:
E-mācību kurss
Zināšanu novērtēšanas metode:
Tiešsaistē
Mācību ilgums:
Līdz 4 nedēļām
Kurss ir bezmaksas:
Sertifikācija ir bezmaksas:
Mācību programmu veids:
Viena konkrēta programma
Mācību sākuma datums:
2021
Mācību apjoms un intensitāte:
Nepilna laika “viegls”
Akreditācijas veids:
Mācību aktivitāte
Pašmācības kurss: