Jaunās tehnoloģijas

Jaunās tehnoloģijas

  • 2. februāris, 2022. gads
  • 0 comments
Mācību iespējas

Digital SkillUp kurss JAUNĀS TEHNOLOĢOJAS

Jaunās tehnoloģijas ir kurss, kas izstrādāts iniciatīvas “Digital SkillUp” ietvaros. Šis kurss ir paredzēts ikvienam tehnoloģiju jomas interesentam, piedāvājot iespēju padziļināti uzzināt par vairākām jaunajām tehnoloģijām. Kursā ir iekļauti dažādi piemēriem no reālās dzīves, lai uzskatāmāk atspoguļotu teoriju un ilustrētu galvenos jēdzienus, kas ir pamatā katrai no aprakstītajām tehnoloģijām.

Kursa struktūra

Kurss ir sadalīts piecās nodaļās, no kurām 3 ir veltītas dažādām jaunām tehnoloģijām. Papildus iekļautas arī ievada nodaļa un secinājumi par jauno tehnoloģiju ietekmi uz personīgo un profesionālo dzīvi. Galvenās kursa nodaļas ir šādas:

  1. nodaļa: Ievads

Šajā nodaļā tiek sniegta informācija par to, kas ir jaunās tehnoloģijas un kādi ir galvenie priekšnosacījumi, lai labāk izprastu šajā kursā aprakstīto jauno tehnoloģiju ietekmi uz mūsu ikdienas dzīvi, kā arī ar tām saistītie izaicinājumi un iespējas.

  1. nodaļa: Lietu internets (IoT)

Lietu internets  (angļu: Internet of Things, IoT) ir elektronisko ierīču (jeb “lietu”) tīkls, kurā ir sensori, programmatūra un citas tehnoloģijas, kas savienotas ar internetu, lai apmainītos ar datiem un mijiedarbotos ar citām ierīcēm un to lietotājiem. Mūsdienās, kad arvien vairāk ierīces ir savienotas, lietu interneta tehnoloģijas attīstība sniedz būtiskus ieguvumus produktivitātes un efektivitātes ziņā. Viedās tehnoloģijas ienāk mūsu ikdienas dzīvē: viedās mājas, viedās skolas, viedās pilsētas u.tml.. Lietu internets ir būtisks elements, kas veicina viedās vides koncepta attīstību.

  1. nodaļa: Robotika un automatizācija

3.nodaļa attiecas uz robotiku, jo īpaši automatizācijas kontekstā. Tiek aprakstīta un analizēta informācija, kas attiecas tieši uz robotikas jomu un risinājumiem, izmantojot mākslīgo intelektu (angļu: artificial intelligence, AI). Sākot ar zāliena pļaujmašīnām un putekļu sūcējiem robotiem, līdz tādiem robotiem, ko izmanto ražošanā (rūpnieciskie roboti) un veselības aprūpē.

4. nodaļa: Paplašinātā realitāte/ virtuālā realitāte/jauktā realitāte

Šajā nodaļā, kas veltīta paplašinātai realitātei (angļu: augmented reality, AR), virtuālai realitātei (angļu: virtual reality, VR) un jauktai realitātei (angļu: mixed reality, MR), pētīti to lietojumi ārpus izklaides nozares. Mūsdienās šīs tehnoloģijas ļauj dažādu pakalpojumu sniedzējiem nodrošināt nepieciešamos procesus, kā arī izmantot dažādus citus inovatīvus risinājumus.

     5. nodaļa: Jauno tehnoloģiju ietekme

Pēdējā nodaļa ir paredzēta kā kursa kopsavilkums par jauno tehnoloģiju ietekmi uz ikdienas dzīvi. Ņemot vērā pieaugošo jauno tehnoloģiju spēku, to lietotājiem arvien lielāka uzmanība jāpievērš ar ētiku saistītajiem jautājumiem. Ikvienam pēc šī kursa apguves veidosies visaptveroša izpratne par jaunajām tehnoloģijām un veidiem, kā tās var savstarpēji mijiedarboties, lai papildinātu cita citu.

Kurss JAUNĀS TEGNOLOĢIJAS angļu valodā ir pieejams ŠEIT.

 

Informācija tiešsaistē:
Zināšanu novērtēšanas metode:
Tiešsaistē
Akreditācijas veids:
Mācību aktivitāte
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Lietu internets
Robotika
Papildinātā realitāte
Virtuālā realitāte
Mācību apjoms un intensitāte:
Nepilna laika “viegls”
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Education not elsewhere classified
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Mācību aktivitāte:
E-mācību kurss
Pašmācības kurss:
Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās prasmes visiem
Valoda:
Horvātu
Holandiešu
Angļu
Franču
Vācu
Grieķu
Itāļu
Poļu
Rumāņu
Spāņu
Mācību ilgums:
Līdz 4 nedēļām
Mācību iespēju veids:
Kurss
Mērķa grupa:
Jaunieši, skolēni
Sabiedrība kopumā
Studenti
IKT speciālisti un profesionāļi
Skolotāji; pasniedzēji
Dažādās nozarēs strādājošie
Bezdarbnieki un darba meklētāji
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva
Kurss ir bezmaksas:
Sertifikācija ir bezmaksas:
Mācību programmu veids:
Viena konkrēta programma