Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi

Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi

  • 1. decembris, 2021. gads
  • 0 comments
Mācību iespējas

Aktīvā nodarbinātības pasākuma “Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi” (KPP) ietvaros iespējams apgūt darba meklēšanas metodes, darba tirgum nepieciešamās pamatprasmes konkurētspējas veicināšanai darba tirgū, un piedalīties grupu nodarbībās (kursos un lekcijās).

E-apmācības mērķis: veicināt bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļautu personu konkurētspēju darba tirgū, sniedzot atbalstu bez NVA klātienes apmeklējuma un elektroniskā vidē realizēt savas tiesības darba meklēšanas metožu apguvei un pilnveidei elastīgā formā.

No 2019. gada tiek īstentotas (KPP) klātienes un tālmācības kursu darba meklēšanas metožu un darba tirgum nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu, kā arī veselības veicināšanas pamatprincipu apguvei.

Grupu nodarbības (kursi) tiek īstenoti gan klātienē, gan attālināti.

Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi sniedz iespēju NVA klientiem apgūt zināšanas un gūt priekšstatu par konkrētas nozares specifiku, tajā sagaidāmajiem darba apstākļiem, pienākumiem u.c. faktoriem, kas sekmētu to zināšanas pirms lēmumu pieņemšanas par karjeras maiņu vai iesaisti kādā no profesionālās tālākizglītības programmām.

Tas ir darba meklēšanas metožu un darba tirgum nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu kurss apjomā līdz 40 mācību stundām.

Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu ietvaros var apgūt:

  • Lietišķās rakstības prasmes,
  • Dokumentu izstrādi un lietvedības organizēšanu,
  • Ievadu darbam ar datoru un internetu.

Ar KPP nodarbību plānu varat iepazīties sazinoties ar NVA filiāli. Kontaktinformācija pieejama šeit! 

Ikvienam interesentam sev vēlamajā laikā konkurētspējas paaugstināšanai bez NVA klātienes apmeklējuma ir iespēja apgūt kādu no e-apmācības moduļiem. E-apmācības modulis ir pieejams vietnē: https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/  autorizējoties ar portāla Latvija.lv starpniecību.

E-apmācības moduļu temata izklāstos iekļauts teorētiskais skaidrojums, audiāli-vizuāli materiāli (attēli, video demonstrācijas, dialogsimulācijas, u.c.) un pašpārbaudes iespējas. E-apmācības moduļa materiāla satura apguves laiks nav ierobežots. Apmācību beidzot, jāizpilda pārbaudes tests, atbildes apdomāšanas laiks nav ierobežots un pārbaudes testu var kārtot vairākas reizes.

Detalizētāku informāciju par iespēju izmantot Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus iegūsi savai dzīvesvietai tuvākajā NVA filiālē un tīmekļvietnē https://www.nva.gov.lv/lv/konkuretspejas-paaugstinasanas-pasakumi-kpp

Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Mācību specializācijas virziens:
Inter-disciplinary programmes and qualifications involving Information and Communication Technologies (ICTs)
Valoda:
Latviešu
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva
Mācību iespēju veids:
Kurss
Mācību aktivitāte:
Izglītības programma
Zināšanu novērtēšanas metode:
Jauktā tipa
Mācību ilgums:
Ne ilgāk par 1 nedēļu
Kurss ir bezmaksas:
Sertifikācija ir bezmaksas:
Mācību programmu veids:
Programmu datubāze
Mācību sākuma datums:
2021
Mācību apjoms un intensitāte:
Pilna laika
Akreditācijas veids:
Mācību aktivitāte
Pašmācības kurss:
Mērķa grupa:
Bezdarbnieki un darba meklētāji
Dažādās nozarēs strādājošie