Kvalifikācijas ieguve

Kvalifikācijas ieguve

  • 1. decembris, 2021. gads
  • 0 comments
Mācību iespējas

Bezdarbnieks var iesaistīties profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvē, kas dod iespēju pilnveidot savu profesionālo meistarību un apgūt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes.

Izglītības programmu apguve dod iespēju vienu vai vairāku profesionālās tālākizglītības programmu moduļu apguvi atbilstoši profesionālās kvalifikācijas pamatprasībās noteiktajām profesionālajām kompetencēm, prasmēm un zināšanām.

Var iegūt šādas profesijas: klientu apkalpošanas operators; datorsistēmu tehniķis. Profesionālai pilnveidei var izvēlēties kādu no šīm programmām:

  • Agile projektu vadība;
  • Elektroniskā komercija uzņēmējdarbības attīstībai (bez vai bez priekšzināšanām);
  • Efektīvs darbs ar Microsoft Excel, datu analīze un vizualizācija (bez vai bez priekšzināšanām);
  • IT datu drošība un personas datu aizsardzība (ar priekšzināšanām);
  • IT pakalpojumu un infrastruktūras pārvaldības procesu organizēšana un uzturēšana;
  • 3D printēšanas tehnoloģijas un to praktiskais pielietojums (ar priekšzināšanām);
  • Datu analīze un pārskatu sagatavošana finanšu vadības lēmumu pieņemšanā;
  • Informācijas tehnoloģiju izmantošana finanšu pārskatu gatavošanai un finanšu plānošanai.

Bezdarbniekam pēc programmu apguves izsniedz izglītību apliecinošu dokumentu par attiecīgās izglītības programmas apguvi.

Profesionālo apmācību laikā bezdarbniekiem tiek nodrošināta stipendija 5 euro par vienu apmācību dienu.

Ja apmācību vieta atrodas vismaz 15 km attālumā no deklarētās dzīves vietas un bezdarbnieks norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz sešus mēnešus vai sešu mēnešu laikā mainījis deklarēto dzīvesvietu un gan jaunā, gan iepriekšējā dzīvesvieta atrodas vienas pašvaldības administratīvajā teritorijā, bezdarbniekiem ir iespēja saņemt finanšu atlīdzību līdz 150 euro mēnesī Reģionālās mobilitātes atbalstam:
• transporta izdevumu segšanai braucieniem no deklarētās dzīves vietas līdz apmācības īstenošanas vietai un atpakaļ (nepārsniedzot 7 euro dienā);​
• dzīvojamās telpas īres vai dienesta viesnīcu izdevumu kompensācijai.

Informācija tiešsaistē:
Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās prasmes IKT profesionāļiem un digitālajiem ekspertiem.
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Eksperta
Augsts
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Valoda:
Latviešu
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva
Mācību iespēju veids:
Izglītības programma
Mācību aktivitāte:
Izglītības programma
Zināšanu novērtēšanas metode:
Jauktā tipa
Mācību ilgums:
Līdz vienam gadam
Kurss ir bezmaksas:
Sertifikācija ir bezmaksas:
Mācību programmu veids:
Programmu datubāze
Mācību apjoms un intensitāte:
Pilna laika
Akreditācijas veids:
Mācību aktivitāte
Pašmācības kurss: