Masīvie atvērtie tiešsaistes kursi – Spēles skolās 2023

Masīvie atvērtie tiešsaistes kursi – Spēles skolās 2023

  • 10. maijs, 2023. gads
  • 0 comments
Mācību iespējas

2023. gada 17. aprīlī tika atvērta reģistrācija bezmaksas masīvajam atvērtajam tiešsaistes kursam (MOOC) “Spēles skolās 2023”, ko izstrādājusi Eiropas Schoolnet akadēmija. MOOC galvenokārt paredzēts pedagogiem, sniedzot ieskatu par mācīšanās metodēm, izmantojot spēles un rotaļas.

Mācību kursa ietvaros tiek piedāvāti praktiski rīki, spēļu un aktivitāšu piemēriem, ko izmantot ikdienas mācību procesā. Tiešsaistes mācību kursā tiks pētīti arī ar spēlēm saistīti sociālie un emocionālie aspekti, tostarp, kā nodrošināt dažādību, iekļaušanu un dzimumu līdztiesību uz spēlēm balstītās mācībās.

Tiešsaistes kurss ir sadalīts vairākos moduļos, no kuriem katrs ir vērsts uz atšķirīgu aspektu uz spēlēm balstītās mācībās:

  • Ievads par spēlēm skolās: sniegts pārskats par kursu kopumā un paskaidroti ar spēlēm saistītie jēdzieni.
  • Spēļu projektēšana un izstrāde: mācību resursi, kā pedagogiem izstrādāt un attīstīt savas izglītojošās spēles. Izzināšanai piedāvāti dažādi spēļu izstrādes principi un rīki, lai spēles radītu atbilstoši mācību programmu standartiem.
  • Uz spēlēm balstīta mācīšanās: galvenā uzmanība pievērsta pedagoģiskajiem aspektiem, kas saistīti ar spēļu izmantošanu ikdienas mācību procesā ar mērķi veicināt skolēnu mācīšanos.
  • Uz spēlēm balstīts novērtējums: mācību resursi, kā, izmantojot spēles, novērtēt skolēnu mācību rezultātus. Iespēja izpētīt dažādas novērtēšanas stratēģijas, rīkus un iemācīties, kā izstrādāt efektīvus, uz spēlēm balstītus novērtējumus.
  • Uz spēlēm balstītas mācību kopienas: pētīta uz spēlēm balstītu mācību kopienu loma izglītībā. Iespēja izzināt, kā iesaistīties tiešsaistes kopienās, kas vērstas uz mācīšanos ar spēļu palīdzību.
  • Uz spēlēm balstīta mācīšanās un digitālais pilsoniskums: mācību resursi, kā izmantot spēles, lai veicinātu digitālo pilsoniskumu. Tiks izpētītas dažādas pieejas digitālā pilsoniskuma mācīšanai, izmantojot spēles, un apgūts, kā radīt spēles, kas veicina pozitīvu digitālo uzvedību.

Katrs mācību modulis ietver video lekcijas, lasāmmateriālus un praktiskus ieteikumus. Tiešsaistes kurss galvenokārt ir paredzēts visu līmeņu pedagogiem, sākot ar pamatskolu un beidzot ar augstskolu, bet tas ir pieejams ikvienam, kas interesējas par spēļu izmantošanu mācību procesā. Mācību resursi piemēroti jebkuras jomas pedagogiem, jo kurss ir vērsts uz to, lai spēles izmantotu kā mācību līdzekli kopumā, nevis konkrētā mācību priekšmetā.

Reģistrējieties šodien un sāciet īstenot uz spēlēm balstītās mācības!

#MOOC #DigitalSkills #SpelasSkola

Mērķa auditorija:
Digitālās prasmes izglītībā.
Mērķa grupa:
Skolotāji; pasniedzēji
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Vidējs
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Valoda:
Angļu
Iniciatīvas veids:
Starptautiska iniciatīva
Mācību iespēju veids:
MOOC
Mācību aktivitāte:
E-mācību kurss
Zināšanu novērtēšanas metode:
Tiešsaistē
Mācību ilgums:
Līdz 3 mēnešiem
Kurss ir bezmaksas:
Sertifikācija ir bezmaksas:
Mācību programmu veids:
Viena konkrēta programma
Mācību apjoms un intensitāte:
Nepilna laika “viegls”
Akreditācijas veids:
Mācību aktivitāte
Pašmācības kurss: