Neformālā izglītība jeb prasmju apguve

Neformālā izglītība jeb prasmju apguve

 • 1. decembris, 2021. gads
 • 0 comments
Mācību iespējas

Pasākuma mērķis ir nodrošināt bezdarbnieku un darba meklētāju kvalifikācijas un prasmju paaugstināšanu, veicinot to konkurētspēju darba tirgū.

Dalībai neformālās izglītības programmu apguvē var pieteikties bezdarbnieki un darba meklētāji, kuru prasmes neatbilst mainīgajām darba tirgus prasībām vai šīs prasmes ir nepietiekamas un šī iemesla dēļ ir grūti atrast darbu.

Neformālā apmācība ir kursi, kas ilgst līdz 150 mācību stundām. Var apgūt šādas izglītības programmas:

 • datorzinību pamati (ar vai bez priekšzināšanām);
 • datorprogrammas AutoCAD un Corel Draw Graphics;
 • grāmatvedības datorprogrammas Jumis, 1C Grāmatvedība, Horizon vai Bilance ;
 • Web risinājumu izstrāde;
 • personālo datorprogrammu operētājsistēmu konfigurēšana un uzturēšana;
 • jaunākās prezentāciju sagatavošanas metodes;
 • digitālais mārketings;
 • finanšu datu analīze Excel programmā;
 • darbs ar biroja programmatūras pakotni Open Office.

Neformālās izglītības programmas apguves rezultātā, pēc noslēguma pārbaudījuma nokārtošanas, bezdarbnieks un darba meklētājs saņem iegūto zināšanu apliecinošu dokumentu.

Neformālo apmācību laikā bezdarbniekiem tiek nodrošināta stipendija 5 euro par vienu apmācību dienu.

Ja apmācību vieta atrodas vismaz 15 km attālumā no deklarētās dzīves vietas un bezdarbnieks norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz sešus mēnešus vai sešu mēnešu laikā mainījis deklarēto dzīvesvietu un gan jaunā, gan iepriekšējā dzīvesvieta atrodas vienas pašvaldības administratīvajā teritorijā, bezdarbniekiem ir iespēja saņemt finanšu atlīdzību līdz 150 euro mēnesī Reģionālās mobilitātes atbalstam:

 •  transporta izdevumu segšanai braucieniem no deklarētās dzīves vietas līdz apmācības īstenošanas vietai un atpakaļ (nepārsniedzot 7 euro dienā);​
 • dzīvojamās telpas īres vai dienesta viesnīcu izdevumu kompensācijai.
Informācija tiešsaistē:
Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Kiberdrošība
WiFi
Programmatūra
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Mācību specializācijas virziens:
Inter-disciplinary programmes and qualifications involving Information and Communication Technologies (ICTs)
Valoda:
Latviešu
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva
Mācību iespēju veids:
Kurss
Mācību aktivitāte:
Izglītības programma
Zināšanu novērtēšanas metode:
Jauktā tipa
Mācību ilgums:
Ne ilgāk par 1 nedēļu
Kurss ir bezmaksas:
Sertifikācija ir bezmaksas:
Mācību programmu veids:
Viena konkrēta programma
Mācību sākuma datums:
2021
Mācību apjoms un intensitāte:
Pilna laika
Akreditācijas veids:
Mācību aktivitāte
Pašmācības kurss:
Mērķa grupa:
Bezdarbnieki un darba meklētāji