NVA elektroniskais pakalpojums – karjeras testu rīks

NVA elektroniskais pakalpojums – karjeras testu rīks

  • 6. februāris, 2024. gads
  • 0 comments
Mācību iespējas

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) Eiropas Savienības (ES) Atveseļošanas fonda (AF) projekta “Prasmju pilnveide pieaugušajiem” ietvaros ir izstrādājusi un piedāvā lietotājiem jaunu elektronisko pakalpojumu – karjeras testu rīku, kas pieejams tīmekļvietnē ekarjera (https://testi.ekarjera.lv/). Ikviens interesents,  kurš savas  karjeras plānošanai, pilnveidei vai profesijas izvēlei vēlas izvērtēt savas prasmes, intereses, īpašības un spējas, NVA tīmekļvietnē ekarjera jebkurā viņam ērtajā laikā un vietā var tiešsaistē aizpildīt karjeras testus  “Prasmju novērtēšana” un “Prasmju novērtēšana darbam dažādos apstākļos”.

Testa “Prasmju novērtēšana” mērķis ir izvērtēt Jūsu šobrīd esošās prasmes, noskaidrot, kuras no tām ir vairāk attīstītas, bet kuras – mazāk, noteikt Jūsu stiprās puses un pilnveides iespējas. Šajā testā piedāvāti 75 apgalvojumi, kuri Jums jāizvērtē un no pieciem atbildes variantiem (“Pilnīgi nepiekrītu”, “Nepiekrītu”, “Vērtēju neitrāli”, “Piekrītu” un “Pilnīgi piekrītu”) jāizvēlas Jums vispiemērotākais. Testa izpildes ilgums ir apmēram 25 minūtes.

Testa “Prasmju novērtēšana darbam dažādos apstākļos” mērķis – noteikt Jūsu piemērotību darbam dažādos apstākļos, ņemot vērā darba laiku, darba vietu, darba slodzi un citus būtiskus aspektus. Jums jāizvērtē 35 piedāvātie apgalvojumi un no pieciem atbildes variantiem jāizvēlas viens – Jums vispiemērotākais. Testa izpilde aizņems apmēram 15 minūtes.

Tie ir pašnovērtējuma testi, kas Jums ļaus labāk izzināt savas prasmes un to pielietojumu dažādās profesionālajās jomās, kā arī izprast Jums vispiemērotāko darba vidi prasmju attīstīšanai.

Tīmekļvietnē ekarjera Jūs varat pieteikties NVA karjeras speciālista konsultācijai, uzzināt, kādas prasmju apguves iespējas piedāvā NVA, kā arī sekot līdzi saviem testu rezultātiem. Tīmekļvietni ekarjera ES AF projekta “Prasmju pilnveide pieaugušajiem” ietvaros izstrādāja SIA “MIDIS RSEZ”.

Informācija tiešsaistē:
Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās prasmes visiem
Digitālās prasmes izglītībā.
Mērķa grupa:
Sabiedrība kopumā
Dažādās nozarēs strādājošie
Bezdarbnieki un darba meklētāji
Uzņēmēji
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Valoda:
Latviešu
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva
Mācību iespēju veids:
Kurss
Mācību aktivitāte:
E-mācību kurss
Zināšanu novērtēšanas metode:
Tiešsaistē
Mācību ilgums:
Ne ilgāk par 1 nedēļu
Kurss ir bezmaksas:
Sertifikācija ir bezmaksas:
Mācību programmu veids:
Viena konkrēta programma
Mācību apjoms un intensitāte:
Nepilna laika “viegls”
Akreditācijas veids:
Vispārīgs
Pašmācības kurss: