NVA sadarbībā ar Google piedāvā digitālo prasmju apguves iespējas

NVA sadarbībā ar Google piedāvā digitālo prasmju apguves iespējas

  • 21. janvāris, 2023. gads
  • 0 comments
Mācību iespējas

Sadarbībā ar “Google”, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) no 2023.gada 18. janvāra atsāk NVA reģistrēto klientu un bezdarba riskam pakļauto nodarbināto pieteikumu pieņemšanu bezmaksas mācībām “Google” piedāvātās programmās!

Interesentiem, kuriem nepieciešams pilnveidot prasmes atbilstoši darba tirgus prasībām, tiek piedāvāta iespēja bez maksas tiešsaistē pilnveidot digitālās prasmes un iegūt profesionālos sertifikātus piecās mācību programmās: “IT atbalsts”, “Datu analīze”, “Lietotāju pieredzes dizains”, “Projektu vadība”, “Digitālais mārketings un e-komercija”!

Interesentiem tiek atvērta pieteikšanās uz vēl trijām jaunām programmām: “Padziļinātā datu analīze”, “Uzņēmējdarbības novērtēšana”, “Kiberdrošība”!

“Google” programmu mācību valoda ir angļu un programmu apguve notiek starptautiskajā tiešsaistes izglītības platformā Coursera. Lai varētu mācīties, ir jābūt datorprasmēm lietotāja līmenī un angļu valodas lasīšanas prasmēm vismaz B1 līmenī.

Mācību ilgums:
  • IT atbalsts (IT Support)  – 100 mācību stundas;
  • Lietotāju pieredzes dizains (UX Design)  – 200 mācību stundas;
  • Datu analīze (Data Analytics) – 180 mācību stundas;
  • Projektu vadība (Project Management) – 140 mācību stundas;
  • Digitālais mārketings un e-komercija (Digital marketing and e-commerce) – 240 stundas;
  • Padziļināta datu analīze (Advanced Data Analytics) – 240 astronomiskās stundas (Nepieciešamas priekšzināšanas datu analīzē);
  • Uzņēmējdarbības novērtēšana (Business Intelligence) – 80 astronomiskās stundas (Nepieciešamas priekšzināšanas datu analīzē);
  • Kiberdrošība (Cybersecurity) – 168 astronomiskās stundas.

Interesentiem, kuri NVA reģistrēti bezdarba vai darba meklētāja statusā mācības notiek ne mazāk kā 4 mācību stundas darba dienā, bet bezdarba riskam pakļautiem nodarbinātajiem – ne mazāk kā 2 mācību stundas darba dienā.

Vairāk par mācībām un pieteikšanos lasīt ŠEIT!

Mācību vietu skaits ir ierobežots!

Šobrīd visas bezmaksas mācību vietas ir aizņemtas, tāpēc piekļuve mācībām būs jāuzgaida ilgāk kā ierasts!

Pēc pieteikuma anketas aizpildīšanas rindas kārtībā, aptuveni viena mēneša laikā, piekļuve mācībām tiks nosūtīta uz jūsu anketā norādīto e-pasta adresi (piekļuves sūtītājs: State Employment Agency of Latvia + Coursera no-reply@t.mail.coursera.org, vēstules tēma: “You’re invited to learn on Coursera!”)!

Mācības ir jāuzsāk nedēļas laikā no platformas Coursera bezmaksas piekļuves e-pastā saņemšanas dienas.

NVA var pārtraukt piekļuvi apmācību programmai, ja dalībnieks 30 dienas nav piedalījies apmācībās!

Ja rodas neskaidrības vai papildu jautājumi, NVA reģistrētos klientus un citus interesentus lūdzam sazināties ar NVA attālināto apmācību komandu, rakstot e-pastā talmaciba@nva.gov.lv

 

Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Mērķa grupa:
Dažādās nozarēs strādājošie
Bezdarbnieki un darba meklētāji
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Vidējs
Augsts
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Valoda:
Latviešu
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva
Mācību iespēju veids:
Programmas modulis
Mācību aktivitāte:
Izglītības programma
Zināšanu novērtēšanas metode:
Klātienē
Mācību ilgums:
Līdz 6 mēnešiem
Kurss ir bezmaksas:
Sertifikācija ir bezmaksas:
Mācību programmu veids:
Viena konkrēta programma
Mācību apjoms un intensitāte:
Pilna laika
Akreditācijas veids:
Mācību aktivitāte
Pašmācības kurss: