NVA sadarbībā ar Google piedāvā jaunas digitālo prasmju apguves iespējas

NVA sadarbībā ar Google piedāvā jaunas digitālo prasmju apguves iespējas

  • 25. jūlijs, 2023. gads
  • 0 comments
Mācību iespējas

Turpinot sadarbību ar “Google”, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) turpina NVA reģistrēto klientu un bezdarba riskam pakļauto nodarbināto pieteikumu pieņemšanu bezmaksas mācībām “Google” piedāvātās programmās! No 21. jūlija interesentiem atvērta pieteikšanās uz trijām jaunām programmām: “Padziļinātā datu analīze”, “Uzņēmējdarbības novērtēšana”, “Kiberdrošība”.

Interesentiem, kuriem nepieciešams pilnveidot prasmes atbilstoši darba tirgus prasībām, tiek piedāvāta iespēja bez maksas tiešsaistē pilnveidot digitālās prasmes un iegūt profesionālos sertifikātus piecās mācību programmās: “IT atbalsts”, “Datu analīze”, “Lietotāju pieredzes dizains”, “Projektu vadība”, “Digitālais mārketings un e-komercija”!

“Google” programmu mācību valoda ir angļu un programmu apguve notiek starptautiskajā tiešsaistes izglītības platformā Coursera. Lai varētu mācīties, ir jābūt datorprasmēm lietotāja līmenī un angļu valodas lasīšanas prasmēm vismaz B1 līmenī.

Mācību ilgums:

  • IT atbalsts (IT Support)  – 100 astronomiskās stundas;
  • Lietotāju pieredzes dizains (UX Design)  – 200 astronomiskās stundas;
  • Datu analīze (Data Analytics) – 180 mācību stundas;
  • Projektu vadība (Project Management) – 140 astronomiskās stundas;
  • Digitālais mārketings un e-komercija (Digital marketing and e-commerce) – 240 astronomiskās stundas
  • Padziļināta datu analīze (Advanced Data Analytics) – 240 astronomiskās stundas (Nepieciešamas priekšzināšanas datu analīzē);
  • Uzņēmējdarbības novērtēšana (Business Intelligence) – 80 astronomiskās stundas (Nepieciešamas priekšzināšanas datu analīzē);
  • Kiberdrošība (Cybersecurity) – 168 astronomiskās stundas.

Interesentiem, kuri NVA reģistrēti bezdarba vai darba meklētāja statusā mācības notiek ne mazāk kā 4 mācību stundas darba dienā, bet bezdarba riskam pakļautiem nodarbinātajiem – ne mazāk kā 2 mācību stundas darba dienā.

Sīkāka informācija par programmu un pieteikšanos pieejama šeit.

#digitalskills #NVA #Google #Kiberdrosiba

Informācija tiešsaistē:
Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Mērķa grupa:
Bezdarbnieki un darba meklētāji
Seniori
Sabiedrība kopumā
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Kiberdrošība
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Valoda:
Angļu
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva
Mācību iespēju veids:
Kurss
Mācību aktivitāte:
E-mācību kurss
Zināšanu novērtēšanas metode:
Klātienē
Mācību ilgums:
Līdz 3 mēnešiem
Kurss ir bezmaksas:
Sertifikācija ir bezmaksas:
Mācību programmu veids:
Viena konkrēta programma
Mācību apjoms un intensitāte:
Nepilna laika “viegls”
Akreditācijas veids:
Mācību aktivitāte
Pašmācības kurss: