Mācību iespējas

0
Mācību iespējas

Neformālā izglītība jeb prasmju apguve

Bezdarbnieks un darba meklētājs var izmantot bezdarba periodu lietderīgi un apgūt darba tirgū noderīgas digitālās prasmes. Nodarbinātības valsts aģentūrā var apgūt digitālās prasmes sākot no pamatiem (bez priekšzināšanām) līdz pat specifiskai datorprogrammai. Neformālās izglītības mērķis ir nodrošināt bezdarbnieku un darba meklētāju kvalifikācijas un prasmju paaugstināšanu, veicinot konkurētspēju darba tirgū.

  • 1. decembris, 2021. gads
0
Mācību iespējas

Augstākās izglītības iestādes studiju moduļa vai studiju kursa apguve

Bezdarbnieks un darba meklētājs var izmantot bezdarba periodu lietderīgi un apgūt darba tirgū noderīgas digitālās prasmes. Nodarbinātības valsts aģentūrā var apgūt digitālās prasmes sākot no pamatiem (bez priekšzināšanām) līdz pat jaunai profesijai un kvalifikācijai.

  • 1. decembris, 2021. gads
0
Mācību iespējas

Baltijas virtuālo prakšu projekts

LIKTA sadarbībā ar Latvijas Universitātes inovāciju centru (LUMIC) īstenotā projekts “Baltijas virtuālo prakšu projekts” ietvaros ir pieejama digitālo prasmju programma 4 tēmās un virtuālās prakses Baltijas valstu organizācijās un uzņēmumos.

  • 16. novembris, 2021. gads