Partnerībā organizētas IKT profesionāļu apmācības inovāciju veicināšanai un nozares attīstībai

Partnerībā organizētas IKT profesionāļu apmācības inovāciju veicināšanai un nozares attīstībai

 • 16. novembris, 2021. gads
 • 0 comments
Mācību iespējas

Projektu Nr. 1.2.2.1/19/A/005 “Partnerībā organizētas IKT profesionāļu apmācības inovāciju veicināšanai un nozares attīstībai” īsteno Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA)  partnerībā ar Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteri. Projekts tiek īstenots 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.1.pasākuma “Atbalsts nodarbināto apmācībām” 2.projektu iesniegumu atlases kārtas programmā.

Projekta mērķis
Ar apmācību palīdzību paaugstināt nodarbināto IKT profesionāļu kvalifikāciju, sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un produktivitātes paaugstināšanu, tādējādi veicinot inovatīvo uzņēmumu skaita palielināšanos, IKT nozares eksporta īpatsvara pieaugumu un IKT nozares izaugsmi.

Projekta aktivitātes un sasniedzamie rezultāti
Lai sasniegtu uzstādīto projekta mērķi LIKTA sadarbībā ar Latvijas IT Klasteri līdz 2023.gada 31.decembrim plāno apmācīt vismaz 1400 IKT profesionāļus no vismaz 51 uzņēmuma un virssaistību atbalsta ietvaros apmācīt vismaz 178 IKT jomas profesionāļus no vismaz 25 uzņēmumiem šādās apmācību programmās:

 • 214 Dizains;
 • 345 20 Projektu vadība;
 • 48 482 Datoru lietošana (lietpratējiem);
 • 48 483 Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli;
 • 48 484 Programmēšana;
 • 52 Inženierzinātnes un tehnoloģijas;
 • 85 Vides aizsardzība;
 • 22 227 Valodas (zviedru, norvēģu, somu vai vācu valodas apmācības);
 • 341 01 Elektroniskā komercija (virssaistību atbalsta ietvaros);
 • 342 01 Mārketings un tirdzniecība (virssaistību atbalsta ietvaros);
 • 345 01 Biznesa vadība (virssaistību atbalsta ietvaros);
 • 345 04 Kvalitātes nodrošināšana un vadība (virssaistību atbalsta ietvaros).

Apmācību rezultātā uzņēmumiem jāievieš vismaz vienu inovāciju atbilstoši Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) inovāciju iedalījumam. Apmācību rezultātā IKT profesionāļi iegūs starptautiskos tehnoloģiju ražotāju un standartu uzturētāju sertifikātus, kas apliecina IKT profesionāļu kvalifikāciju, paaugstinās konkurētspēju ārējos tirgos, tādējādi palielinot IKT sektora eksporta īpatsvaru.

Ņemot vērā, ka projekta sadabības partneris “Latvijas IT klasteris” savā darbībā, biedru pārstāvniecībā ir orientējies uz starptautiskām aktivitātēm, tad tā loma projektā būs arī starptautisku apmācību organizēšana, nodrošinot kursus ārvalstīs vai starptautisku lektoru vadītus kursus Latvijā. Latvijas IT klasteris iesaistīsies gan projekta vadībā partnera līmenī, gan arī apmācību organizēšanā Latvijā un ārvalstīs.

Informācija tiešsaistē:
Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās prasmes IKT profesionāļiem un digitālajiem ekspertiem.
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Kiberdrošība
Tīmekļa attīstība
Digitālās prasmes
Programmatūra
Digitālo prasmju līmenis:
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Valoda:
Latviešu
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva
Mācību iespēju veids:
Kurss
Mācību aktivitāte:
Izglītības programma
Zināšanu novērtēšanas metode:
Jauktā tipa
Tiešsaistē
Klātienē
Mācību ilgums:
Līdz 4 nedēļām
Kurss ir bezmaksas:
Sertifikācija ir bezmaksas:
Mācību programmu veids:
Viena konkrēta programma
Mācību apjoms un intensitāte:
Nepilna laika intensīvs
Akreditācijas veids:
Fiksēti mācību rezultāti
Pašmācības kurss: