VIZIUM Jauno dabas pētnieku mācības aprīlī

VIZIUM Jauno dabas pētnieku mācības aprīlī

  • 30. marts, 2023. gads
  • 0 comments
Mācību iespējas

Ventspils zinātnes centrs VIZIUM aicina ikvienu 8. – 12. klašu skolēnu apmeklēt Jauno dabaszinātņu pētnieku centra nodarbības, kurās būs iespēja uzzināt par astronomisko attēlu veidiem un apstrādi, iepazīt satelītnavigācijas sistēmu un mašīnmācību, un to sniegtās iespējas, veikt aizraujošus fizikas eksperimentus un uzzināt par dažādām citām interesantām tēmām STEM un IT jomās, kā arī tikties ar iedvesmojošiem zinātniekiem. Pirmā nodarbība jau 5. aprīlī!

Nodarbības ir bezmaksas un norisinās katru trešdienu plkst. 17.00 – 19.00.

Nodarbību grafiks aprīlī:

  • Ievads astronomisko attēlu apstrādē 5. aprīlī, plkst. 17.00.

Nodarbībā tiks apskatīti visbiežāk astronomijā izmantojamie attēlu formāti, pseido krāsas un attēlu filtru pielietošana. Skolēni gūs unikālu pieredzi, strādājot ar ikdienā neierastiem attēliem, kuri satur simtiem galaktikas.

  • Ievads mašīnmācības pielietojumā astronomijā 12. aprīlī, plkst. 17.00.

Skolēniem būs iespēja uzzināt par mašīnmācības sniegtajām iespējām dažādu problēmu risināšanā, tās nozīmi un pielietojumu astronomijā.

  • Atraktīvi fizikas eksperimenti un to skaidrojums 19. aprīlī, plkst. 17.00.

Nodarbībā skolēnus sagaida jauns skats uz fiziku, kas atšķiras no skolā ierastām fizikas stundām! Vienkārši fizikas eksperimenti, kurus ar nelielu sagatavošanos var atkārtot mājas apstākļos.

  • Globālā pozicionēšanas sistēma (GPS) un tās vēsture 26. aprīlī, plkst. 17.00.

Nodarbībā jaunieši tiks iepazīstināti ar satelītnavigācijas sistēmu (GPS, GALILEO u.c.), to izveidi, darbības principiem un daudzveidīgajiem pielietojumiem mūsdienu pasaulē.

Nodarbības vadīs Mg. sc. comp. Jānis Šteinbergs, Mg.phys. Artis Aberfelds un Dr.habil.phys. Jānis Žagars.

Zinātniskais asistents Mg. sc. comp. Jānis Šteinbergs ir eksperts radio-astronomisku datu apstrādē, mašīnmacīšanā un programmēšana. Strādā Ventspils Augstskolas “Ventspils Starptautiskais radio astronomijas centrs” (VeA IZI VSRC) kopš 2017. gada. Darbā  VeA IZI VSRC piedalījās vairākos zinātniskos projektos, kas saistīti ar radioteleskopu attīstību, metanola māzeru pētījumiem, pulsāru pētījumiem un citiem pētījumiem.

Artis Aberfelds ir pētnieks Ventspils Augstskolā, ar fizikas maģistra grāda izglītību un šobrīd izstrādā savu promocijas darbu. Ikdienā Artis pēta, kā veidojas lielas masas zvaigznes, veicot novērojumus ar dažādiem instrumentiem un interpretējot rezultātus. Dabaszinības Artim ir interesējušas jau kopš bērnības un viņš uzskata, ka profesijas izvēlē ir svarīgi spēt atbildēt uz jautājumu: “Ko man patiktu darīt?”.

Juris Žagars ir Asociētais viesprofesors Ventspils Augstskolā. Savas dzīves laikā piedalījies dažādos ar zinātni saistītos pasākumos. Žagara izstrādātos un vadītos studiju kursus studenti atzinuši par pozitīviem un interesantiem, tāpat studenti augstu vērtē pasniedzēja spēju aizraut un ieinteresēt studentus pasniegtajā mācību vielā.

Reģistrācija dalībai pasākumos pieejama šeit:  www.adre.se/dabaszinatnupetnieki.  Interesenti aicināti pieteikties un piedalīties visās lekcijās,  bet ir iespēja reģistrēties arī tikai uz sev interesējošajām lekcijām. Nodarbības notiek zinātnes centrā VIZIUM.

Vairāk informācijas pa tālr. 667 766 55 vai rakstot uz e-pastu: ginta.grinberga@ventspils.lv. Dienu pirms nodarbības dalībniekiem tiks nosūtīts atgādinājuma e-pasts.

Aktivitāte tiek īstenota Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” projekta “Inovācijas centra izveidošana Ventspilī” ietvaros.

#EEAGrants #DigitalSkills #VentspilsDigitalaisCentrs #Vizium #STEM #VentspilsAugstskola

Mērķa auditorija:
Digitālās prasmes visiem
Mērķa grupa:
Jaunieši, skolēni
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Vidējs
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Valoda:
Latviešu
Iniciatīvas veids:
Reģionālā iniciatīva
Mācību iespēju veids:
Kurss
Mācību aktivitāte:
Laboratorijas darbs/modelēšana/praktiskais darbs
Zināšanu novērtēšanas metode:
Klātienē
Mācību ilgums:
Līdz 4 nedēļām
Kurss ir bezmaksas:
Sertifikācija ir bezmaksas:
Mācību programmu veids:
Viena konkrēta programma
Mācību apjoms un intensitāte:
Nepilna laika “viegls”
Akreditācijas veids:
Vispārīgs
Pašmācības kurss: